Voordelen
  • Lagere premies en betere dekking door collectieve inkoop
  • Verzekeringen gezamenlijk ontwikkeld en afgestemd op uw risico's
  • Een kwalitatieve oplossing voor kleine én grote leden
  • Voordelen en gemak van één tussenpersoon
 

Schade

Schadeformulieren

Als u onverhoopt schade heeft, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons te melden. Hiervoor kunt u onderstaande schadeformulieren gebruiken. Een schade op uw aansprakelijkheidsverzekering kunt u eenvoudig online melden. Voor de andere schademeldingen kunt u het algemene schadeformulier gebruiken. Na ondertekening kunt u dit formulier per post versturen.

Retouradres schadeformulier

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier naar:

Aon Verzekeringen
t.a.v. Maaike Rozet
Antwoordnummer 10015
2200 VB  Noordwijk

U kunt desgewenst ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Tel.: 071 - 364 31 34
E-mail: maaike.rozet@aon.nl

Schademelding ongevallenverzekering

Voor een schademelding op een ongevallenverzekering geldt het volgende:

  • In geval van overlijden moet binnen 48 uur telefonisch aangifte worden gedaan bij Aon, tel.: 071 - 364 31 34. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar.
  • Bij een kans op blijvende invaliditeit moet binnen 8 dagen na het ongeval hiervan schriftelijk melding worden gedaan.
 
 

Ga direct naar:

Zakelijke verzekeringen Aon

071 - 364 35 00
kinderopvang@aon.nl

Bereikbaar van:
08.00 – 18.00 uur (ma t/m vr)