Winst zorgverzekeraars goed nieuws voor verzekerden

Er is veel te doen geweest over de 1.4 miljard euro winst van zorgverzekeraars in 2012. Winst gemaakt op de premies van de zorgverzekeringen. Het gaf veel mensen een naar gevoel. Ze wezen op de premiestijgingen, het grotere eigen risico en de lagere dekking. Maar is het zo verkeerd dat zorgverzekeraars winst maken?

Minder uitgegeven

De winst is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Er zijn verschillende oorzaken. Zo hebben verzekeraars in 2012 minder uitgegeven aan de verstrekking van geneesmiddelen. Onder andere door beter in te kopen. In 2012 verviel het patent van veel medicijnen, waardoor ze goedkoper werden. Er is daarnaast minder besteed aan medisch specialistische behandelingen.

Betere en betaalbare zorg

In de nieuwe zorgverzekeringswet is vastgelegd dat zorgverzekeraars winst mogen maken. Het is daarom ook in hun voordeel om de kosten te beperken en de zorg goedkoper te maken. Die prikkel was er voor het eerst. Tegelijkertijd hebben de zorgverzekeraars in 2012 meer dan ooit gestreefd naar het leveren van kwalitatief betaalbare zorg. De toezichthouders en de politiek hielden de winst van de zorgverzekeraars ondertussen in de gaten.

Overstappende verzekerden

In 2012 zijn zo’n 1.5 miljoen mensen overgestapt van zorgverzekeraar. Vaak om op de zorgpremie te besparen. Internetverzekeraars en collectieve zorgverzekeringen waren populair. Anderen kozen voor minder aanvullende verzekeringen of een lagere dekking. Die mensen willen het risico zelf dragen. Dit kan problemen opleveren voor de werkgever. Want bij re-integratieprojecten (na inzet van een fysiotherapeut of een psycholoog) kunnen minder kosten worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

Besteding van de winsten

Wat gaan de zorgverzekeraars met die winst doen? André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraarskoepel ZN, ziet 2 mogelijkheden. “Als we een positief resultaat boeken, dan merken de mensen dat vroeg of laat in lagere premies, of ze zien dat we investeren in innovatie en kwaliteit[1].” Investeren in de grotere veranderingen in de AWBZ en GGZ zorg. Maar ook investeren om tegemoet te komen aan de roep van verzekerden om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorgverleners, en de ontwikkeling van E-Health oplossingen (zorg op afstand via internet).

Premieontwikkeling in 2013

Als we de premies van 2012 en 2013 vergelijken, blijkt dat de premie voor de basisverzekering veelal gelijk is gebleven of gedaald. Verwacht wordt dat een deel van de winst wordt gebruikt om de premies verder te laten dalen. Een goed idee, al is het maar uit concurrentieoverwegingen. En voor de verzekerden, die er uiteindelijk ook beter van worden.

[1] http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/127607/andre-rouvoet-onze-winst-is-goed-voor-premiebetaler.htm

 
 

Contact

Zakelijke verzekeringen Aon

Telefoon: 071 – 364 35 00
08.00 – 18.00 uur (ma t/m vrij)