Medische handelingen? Teken samen het protocol!

Medewerkers in de kinderopvang verlenen vrijwel dagelijks medische zorg. Van eenvoudige EHBO tot het toedienen van medicijnen. In beginsel mogen bekwame medewerkers dit doen. Maar let op: dit brengt een aansprakelijkheidsrisico met zich mee.

Medisch handelen: waar ligt de aansprakelijkheid?
Het komt nogal eens voor in de kinderopvang: kinderen met een pijntje dat vaak eenvoudig te verhelpen is. Hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of insectenbeten. Daarnaast krijgt het management steeds vaker het verzoek van ouders om kinderen hun voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt medewerkers zelfs gevraagd om sondevoeding, zetpillen of injecties toe te dienen.

Medische handelingen en aansprakelijkheid
Nemen u en uw medewerkers deze medische taken op zich, dan brengt dit grote verantwoordelijkheid met zich mee voor het management van de kinderopvang. Grootste zorgvuldigheid is dan geboden: de uitvoerende medewerkers moeten minstens de vereiste bekwaamheid hebben (wet BIG). En zij kunnen bij fouten aansprakelijk worden gesteld.

Clausule ‘Medische handelingen / medicijnverstrekking’ in de aansprakelijkheidsverzekering
In de aansprakelijkheidsverzekering is de clausule ‘Medische handelingen / medicijnverstrekking’ opgenomen. Deze geeft dekking wanneer de kinderopvangorganisatie of medewerker aansprakelijk wordt gesteld als een kind schade heeft geleden door fouten bij het toedienen van medicijnen. Voorwaarden zijn dan wel dat:

  • bij het verstrekken van medicijnen de wettelijke vertegenwoordigers van het kind schriftelijk toestemming hebben gegeven;
  • de medewerker die de voorbehouden handelingen verrichtte, een vakbekwaamheidverklaring heeft (zoals omschreven in de Wet  BIG). Wettelijke vertegenwoordigers moeten schriftelijk toestemming hebben gegeven én de kinderopvangorganisatie moet beschikken over een behandelingsprotocol.

Op http://ggd.groningen.nl/onderwijs/protocollen vindt u meer informatie over dergelijke protocollen. Wij adviseren u om een behandelingsprotocol altijd ter goedkeuring voor te leggen aan de dichtstbijzijnde GGD.

Voor de duidelijkheid: bij een noodsituatie is het altijd voor iedereen een plicht om direct handelend op te treden. Met of zonder protocol. Met of zonder toestemming van ouders.

Praktische tips

  • Maak altijd vooraf heldere afspraken met de ouders, en laat deze ook door hen ondertekenen.
  • Neem medicijnen alleen in ontvangst in de originele verpakking, op naam van het betreffende kind.
  • Lees de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van mogelijke bijwerkingen.
  • Noteer altijd elke verstrekking aan elk kind op een aftekenlijst.
 
 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Henri Damen

06 - 138 174 17
henri.damen@aon.nl

Ruud van Houten

06 - 148 754 25
ruud.van.houten@aon.nl