Nieuwe locatie automatisch meeverzekerd!

Uw werk is al druk genoeg. Daardoor kan het gebeuren dat u iets vergeet door te geven. Ook voor uw opstalverzekering, zoals een adreswijziging, een uitbreiding of een overname. Stel dat juist op dat moment een grote brand ontstaat op uw nieuwe locatie. Wat dan?

Brand op een niet-aangemelde locatie is bij de meeste verzekeraars niet gedekt. De kleine lettertjes zijn vaak onverbiddelijk. Hebt u die pech, dan zit u vrijwel altijd met een enorme schade.

Bij Aon werkt dat anders. Daar is uw eventuele nieuwe locatie automatisch meeverzekerd op uw bestaande polis. Zonder kleine lettertjes: het staat letterlijk in de collectieve kinderopvang-verzekeringen. Aon biedt deze aan in nauwe samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Ook verbouwing meeverzekerd
De automatische dekking geldt voor:

  • Nieuwe locaties die binnen het lopende verzekeringsjaar (1 juli tot 1 juli) zijn toegevoegd.
  • Verbouwingen aan reeds aangemelde verzekerde locaties, zoals nieuwe toiletblokken, een uitbouw, etc.

Deze automatische dekking geldt bij de verzekeringen voor Gebouwen, Huurdersbelang, Goederen & Inventaris en Exploitatiekosten.

Let op: regel het voor 1 juli!
Is een locatie voor 1 juli toegevoegd maar na 1 juli nog niet aangemeld, dan vervalt de automatische dekking. Begin juli is daarvoor het ijkmoment. Zorg dus altijd dat u nieuwe locaties voor 1 juli van het lopende schooljaar aanmeldt.

 
 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Henri Damen

06 - 138 174 17
henri.damen@aon.nl

Ruud van Houten

06 - 148 754 25
ruud.van.houten@aon.nl