Consument verzekert prijsbewust; flinke groei Kinderopvang zorgverzekeringen

Consumenten kiezen hun zorgverzekering steeds later én steeds prijsbewuster. Eind 2014 wisselden 1,15 miljoen Nederlanders (6,8%) van zorgverzekeraar. Zij kozen vaker een budgetoplossing en saneerden hun tandartspolis. Kinderopvang zorgverzekering groeide flink.

Dat blijkt uit analyse van de definitieve cijfers van zorgverzekeraars over de overstapperiode van eind 2014. Landelijk gezien viel vooral de opkomst van selectief- of budgetpolissen op,

Minder tandartsdekking
Bovendien sloten minder mensen naast de basisdekking ook een tandartsverzekering af. Dit mede naar aanleiding van berichten over dalende behandeltarieven van tandartsen, terwijl de premies voor deze extra pakketten wel stegen.

Steeds later kiezen
Verder viel op dat overstappers steeds later beslissen, vaak zelfs pas vlak voor deadline. In 2014 hakte maar liefst 45% van al de ‘switchers’ de knoop pas door in de dagen tussen Kerst en Oudjaar, de uiterste deadline voor het overstappen.

Opvallend was ook dat minder mensen overstapten via vergelijkingssites. Dat waren er afgelopen jaar circa 250.000 – ongeveer 21% van het totaal.

Gezonde groei MOgroep zorgverzekeringen!
Het aantal mensen dat hun zorgverzekering heeft afgesloten via de MOgroep is afgelopen jaar fors toegenomen. Het aantal polissen, ondergebracht bij Zilveren Kruis Achmea (voorheen Agis) steeg met maar liefst 11,9%.

Van de nieuwe inschrijvers koos 92% de restitutieverzekering met de mogelijkheid om naar een zorgaanbieder van eigen keuze te gaan; 8% koos voor de naturaverzekering met door de verzekeraar gecontracteerde zorgaanbieders.

 
 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Henri Damen

06 - 138 174 17
henri.damen@aon.nl

Ruud van Houten

06 - 148 754 25
ruud.van.houten@aon.nl