Eindelijk: een goede verzekering tegen cyberrisico's!

De behoefte was er al langer. En nu zijn ze er: verzekeringen tegen cyberrisico’s. Belangrijk, want de regels rond netwerkveiligheid en de privacy van klantdata worden snel strenger. De toenemende financiële risico’s voor uw organisatie kunt u nu gericht afdekken.

Cyberincidenten kunnen enorme gevolgen hebben: een crash of lek kan organisaties, sectoren en zelfs complete infrastructuren stilleggen. Daarbij kan de financiële schade zo hoog oplopen dat organisaties het niet overleven.

Die moderne risico’s gaan de dekkingen van traditionele (aansprakelijkheid) verzekeringen vaak ver te boven. Sommige reguliere polissen dekken weliswaar ook bepaalde ‘online’ risico’s. Maar ontstaat daarover een geschil, dan ben je voor de uitkomst sterk afhankelijk van de exacte tekst in de polis, de aard van claim en schade, en de bereidheid van de rechtbank om dekking toe te kennen.

Netwerk- en privacy-risico’s
Daarom zijn er nu ook specifieke cyberverzekeringen. Deze zijn ontworpen om netwerkrisico’s en privacy-risico’s te dekken, speciaal voor kennisintensieve organisaties die werken met privacygevoelige data. Dat geeft dus aanzienlijk meer zekerheid en bescherming. Deze polissen dienen als veilig vangnet en beschermen organisaties tegen de financiële gevolgen van netwerkuitval of bijvoorbeeld data-lekken.

Cyber-maatwerk
Verzekeraars of adviseurs kunnen helpen bij het managen van cyberrisico’s en kunnen dekking bieden voor verliezen en claims die voortvloeien uit cyberincidenten. Maar omdat cyberrisico’s er in veel verschillende soorten en maten zijn, is niet elke ‘cyberpolis’ gelijk. Goede cyberverzekeringen bevatten nauwkeurig omschreven gedekte evenementen en de daarbij behorende dekking en dienstverlening. Voor zekerheid zonder discussie.

Aanbevelingen

  • Breng de cyberrisico’s voor uw organisatie goed in kaart. Welke risico’s loopt u, welke scenario’s passen daarbij, en hoe groot kan de schade voor u dan maximaal worden?
  • Controleer uw traditionele verzekeringen op de dekking die ze bieden tegen cyber-risico’s.
  • Breng in kaart welke cyber-risico’s niet zijn afgedekt, en de mogelijke (financiële) risico’s die uw organisatie daarbij loopt.
  • Vraag een deskundige verzekeraar of verzekeringsadviseur om u de opties en alternatieven voor uw organisatie uit te leggen, op een begrijpelijke manier.
  • Kijk voordat u een polis afsluit ook kritisch naar de financiële stabiliteit van de beoogde verzekeraar. Is die partij sterk/groot genoeg om uw schade te vergoeden? 

Aan de slag!
U doet ongetwijfeld vast al veel aan netwerk- en databeveiliging. Toch is het zelfs dan lastig om exact te peilen hoe kwetsbaar uw organisatie als geheel is voor cyberrisico’s. Waar kan het precies mis gaan? Wat zijn de ‘worst case scenario’s’? Wat is daarvan de financiële impact? En wat kunt u zelf doen om die af te dekken?

Handig: Aon scan Cyberrisico’s!
Om u op weg te helpen, hebben wij de Aon scan Cyberrisico’s ontwikkeld. Deze bestaat uit vier korte vragenlijsten van elk 5 vragen, gericht aan diverse verantwoordelijken in uw organisatie. Met deze vier vragensets maakt u in korte tijd een goede eerste inventarisatie. Zo krijgt u snel inzicht in uw risicoprofiel en kunt u gericht stappen zetten.

Meer weten?
Wilt u nadere informatie over cyberrisico’s, hulp bij het inventariseren ervan in uw organisatie, of meer weten over de mogelijkheden van cyberverzekeringen? Neem dan contact op met onze accountmanagers.

 
 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Henri Damen

06 - 138 174 17
henri.damen@aon.nl

Ruud van Houten

06 - 148 754 25
ruud.van.houten@aon.nl