Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

 • Elke instelling kan ermee te maken krijgen: schadeclaims. Een cliënt die zijn been breekt door uw nalatigheid of een werknemer die onbedoeld materiële schade veroorzaakt. Om u te wapenen tegen schadeclaims, kunt u een beroep doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kinderopvangverzekeringen en Aon. Zo bent u verzekerd tegen materiële schade, letselschade en de eventuele schade die hieruit voortkomt. Hieronder vallen ook op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

  man-kind

  Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

  Verzekering aanvragen

  Voor wie?

  Deze verzekering geldt voor o.a. voor het bestuur, de directie, medewerkers, stagiair(e)s en vrijwilligers die werkzaam zijn voor uw organisatie.

 • Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen materiële schade, letselschade en de eventuele schade die hieruit voortkomt. Hieronder vallen ook op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

  Verzekerde bedragen
  Maximaal € 2.500.000,- per aanspraak
  Maximaal € 5.000.000,- per verzekeringsjaar

  Opzichtschade

  De aansprakelijkheidsverzekering van de Brancheorganisatie Kinderopvang en Aon dekt (tot een bepaald bedrag) ook materiële schade aan zaken onder opzicht. Dit zijn zaken die u in huur, bruikleen, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder uw verantwoording heeft. Denk bijvoorbeeld aan gereedschap dat u tijdelijk leent of huurt.

  Opzichtschade aan gehuurde panden, die geëxploiteerd worden, valt niet onder deze dekking.

  Verzekerde bedragen onder opzicht
  Maximaal € 50.000,- per claim
  Maximaal € 100.000,- per jaar

  Speciale dekking: gastouderprojecten

  U kunt gastouderprojecten meeverzekeren. Voor gast- en vraagouders geldt een speciale dekking. De verzekering is van toepassing op:

  • De gastouder als hij/zij schade toebrengt aan de gastkinderen of aan de vraagouder(s);
  • De vraagouder(s) respectievelijk gastkinderen als zij schade toebrengen aan eigendommen van de gastouder en/of andere derden. Dit geldt alleen als er geen andere verzekering, al dan niet van oudere datum, van kracht is. In dit geval zijn dus zowel vraag- als gastouder verzekeringnemer.

  Voor het meeverzekeren van gastouderprojecten betaalt u een premietoeslag van € 1,35 per kindplaats.

 • De premie wordt berekend over de exploitatiesom van uw onderneming. De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van deze som.

  Premie

  ExploitatiesomPremie
  Minder dan € 500.000,- € 250,- per jaar
  Meer dan € 500.000,- 0,24‰ over de exploitatiekosten of de omzet
  met een minimum van € 250,- per jaar
  • Voor jeugdhulpverleningsinstellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten gelden afwijkende polisvoorwaarden. Premiestellingen kunt u verkrijgen op aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met Aon.
  • Bij gastouderprojecten geldt een toeslag van € 1,35 per kindplaats
  Het eigen risico per aanspraak bedraagt: 
  Materiële schade € 250,-
  Opzichtschade € 250,-
  Personenschade derden € 1.000,-
  Personenschade personeel € 5.000,-*

  *) Voor instellingen voor verstandelijk gehandicapten geldt een eigen risico van € 10.000,- per aanspraak.

 
 

Ga direct naar:

Zakelijke verzekeringen Aon

088 - 810 81 71
ondernemingen.team1@aon.nl

Bereikbaar van:
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. (ma t/m vr)

Banner_Dig_Polism_Trans
Coronavirus

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft hoe te handelen met en rond het Coronavirus. Deze link geeft u hier duidelijkheid over. Wij adviseren u deze lijn te volgen. Indien er nieuwe of actuelere informatie komt zullen wij dit op deze plek met u delen.