Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 • Het kan gebeuren dat u of een van uw werknemers tijdens de uitvoering van het werk een vergissing of fout begaat die vermogensschade toebrengt aan een derde. Bijvoorbeeld als u een cliënt een verkeerd advies geeft, waardoor deze extra kosten moet maken.

  Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen deze risico’s. Deze verzekering dekt vermogensschade, die niet het gevolg is van schade aan personen en zaken.

  man-kind

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

  Verzekering aanvragen

  Bijzonderheden

  U kunt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering alleen afsluiten als uitbreiding op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Dekking

  Maximale dekking
  € 125.000,- per aanspraak
  € 250.000,- per verzekeringsjaar

  Premie

  ExploitatiesomPremie
  Minder dan € 500.000,- € 50,- per jaar
  Meer dan € 500.000,- 0,135‰ over het exploitatieresultaat of de omzet

  Eigen risico

  Het eigen risico bedraagt 10% van het schadebedrag per aanspraak met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,-.

 
 

Ga direct naar:

Zakelijke verzekeringen Aon

088 - 810 81 71
ondernemingen.team1@aon.nl

Bereikbaar van:
08.00 – 18.00 uur (ma t/m vr)

Banner_Dig_Polism_Trans