Documenten
 

Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Zit u in het bestuur van een vereniging of stichting? Dan kan u uit hoofde van uw functie aansprakelijk worden gesteld. Dit kan betekenen dat eventuele schade door de vereniging of stichting op uw privévermogen wordt verhaald.

  Volgens de wet is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor gemaakte fouten en voor zaken hij zakelijk verantwoordelijk is. Bij een aanspraak komt direct het eigen vermogen van een bestuurder in gevaar. De kosten in verband met dergelijke claim kunnen fors oplopen. Naast de geclaimde schade dient namelijk ook rekening gehouden te worden met proceskosten.

  man-kind

  Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren

  U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

  Verzekering aanvragen

  Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

  Een bestuurder is verzekerd voor de aanspraken op zijn privé-vermogen als gevolg van wanbeleid. Bij wanbeleid moet u denken aan plichtsverzuim, onachtzaamheid, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring.

  De ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering verzekert de organisatie en haar vertegenwoordigers tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan derden. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt een oplossing om het privévermogen van (mede)bestuurders te beschermen tegen fouten of vermeende fouten die zij in hun functie maken. Deze verzekering dekt geen zaak- of letselschade, alleen vermogensschade.

 • Verzekerd bedragPremie
  Maximaal € 1.250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar € 350,- per jaar
  Maximaal € 2.500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar € 550,- per jaar
  Maximaal € 5.000.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar € 900,- per jaar

  De premie geldt per jaar en is exclusief 21% assurantiebelasting.

 • Praktijkvoorbeeld 1

  De penningmeester past goed op de gelden van zijn stichting, maar in zijn enthousiasme gaat hij zo ver dat hij het positieve saldo op een risicovolle wijze gaat beleggen, namelijk tijdens de paardenrennen. Dit gaat na verloop van tijd niet goed en de vereniging stevent af op een faillissement. Niet alleen de penningmeester is nu aansprakelijk, ook de overige bestuursleden kunnen door de interne schuldeisers (de vereniging) en de externe schuldeisers (o.a. de fiscus) in hun persoonlijke vermogen worden aangesproken.

  Praktijkvoorbeeld 2

  Twee bestuursleden van een vereniging verhuren - buiten medeweten van hun collega- bestuurders - de kantine voor het geven van een feest. Het feest loopt uit de hand en de kantine loopt enorme schade op. Het gevolg? Een financiële strop voor de vereniging. Beide bestuursleden worden door de vereniging voor deze schade aansprakelijk gesteld.

  Praktijkvoorbeeld 3

  In de verwachting een subsidie voor huisvesting te ontvangen, koopt het bestuur alvast grond voor de uitbreiding van de vereniging. Het bestuur neemt ook alvast een aannemer in de arm. Achteraf blijkt dat de instelling niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt. De aannemer kan niet worden betaald. De aannemer laat het hier niet bij zitten en schakelt een advocaat in. Deze spreekt namens hem de bestuurders persoonlijk aan voor de geleden schade.

  Praktijkvoorbeeld 4

  De vrijwilligers van een stichting ontvangen jarenlang een kleine vergoeding. De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet worden als inkomen waarover de stichting inkomstenbelasting en sociale premies moet betalen. Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is - door de grote groep vrijwilligers en groot aantal jaren - de naheffing bijzonder fors. De instelling kan dit niet betalen en gaat failliet. De curator probeert het boedeltekort te verhalen op de privévermogens van de bestuursleden.

 
 

Ga direct naar:

Zakelijke verzekeringen Aon

088 - 810 81 71
ondernemingen.team1@aon.nl

Bereikbaar van:
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. (ma t/m vr)

Banner_Dig_Polism_Trans
Coronavirus

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft hoe te handelen met en rond het Coronavirus. Deze link geeft u hier duidelijkheid over. Wij adviseren u deze lijn te volgen. Indien er nieuwe of actuelere informatie komt zullen wij dit op deze plek met u delen.