Elektronicaverzekering

 • Deze verzekering is bedoeld om de kosten te dekken voor (nieuwe) elektronica (inclusief randapparatuur) en telecommunicatie-apparatuur bij plotselinge en onvoorziene materiële beschadigingen.

  Elektronica verzekeren

  U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

  Verzekering aanvragen

  Bijzonderheden

  Voor de vaststelling van het verzekerde bedrag voor deze verzekering gaan we uit van de nieuwwaarde van de te verzekeren objecten. Per risicoadres moet u het totale verzekerde bedrag opgeven.

 • U moet de verzekerde bedragen per locatie aangegeven. De Elektronica verzekering dekt materiële schade en verlies. Gaat het om diefstal? Dan moet u sporen van braak aan deuren en/of vensters van het pand kunnen aantonen. Verzekerd zijn o.a. computer- en randapparatuur, informatiedragers, audiovisuele apparatuur en telecommunicatieapparatuur.

  Transportrisico meeverzekeren

  De verzekerde apparatuur is tijdens transport en verblijf in de Benelux verzekerd.

  Uitsluitingen

  Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

  • Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien
  • Aardbeving en vulkanische uitbarsting
  • Overstroming
  • Instorten van gebouwen
  • Molest
  • Atoomkernreacties
  • Verduistering en vermissing
  • Schade die met opzet of met goedvinden van de verzekerde is veroorzaakt
  • Slijtage, roest, corrosie, oxidatie
  • Beschadiging door blootstelling aan te hoge temperaturen
  • Beschadiging of verlies als gevolg van diefstal uit niet afgesloten vervoermiddelen, tenzij dit tijdens laden of lossen is gebeurd
 • Premie

  Bij het afsluiten van de goederen-/inventarisverzekering is tot een gemaximeerd bedrag van € 50.000,00 elektronica gratis meeverzekerd. Transport/verblijf binnen de Benelux maakt onderdeel uit van de dekking. Indien u een hoger bedrag wenst te verzekeren, dan wordt een premie van 3,465 ‰ over het meerdere berekend.

  Eigen risico

  Eigen risico € 250,- per object per schade met een maximum van € 750,- per gebeurtenis.

 
 

Ga direct naar:

Zakelijke verzekeringen Aon

088 - 810 81 71
ondernemingen.team1@aon.nl

Bereikbaar van:
09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. (ma t/m vr)

Banner_Dig_Polism_Trans
Coronavirus

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft hoe te handelen met en rond het Coronavirus. Deze link geeft u hier duidelijkheid over. Wij adviseren u deze lijn te volgen. Indien er nieuwe of actuelere informatie komt zullen wij dit op deze plek met u delen.