Voordelen
 • Lagere premies en betere dekking door collectieve inkoop
 • Verzekeringen gezamenlijk ontwikkeld en afgestemd op uw risico's
 • Een kwalitatieve oplossing voor kleine én grote leden
 • Voordelen en gemak van één tussenpersoon
 

Extra kosten

 • Met de extra kostenverzekering bent u ervan verzekerd dat u uw werkzaamheden na een calamiteit hoe dan ook kunt voortzetten.

  U ontvangt een vergoeding voor de extra kosten die u maakt om uw werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan de huur van een (tijdelijk) pand elders of vervangende bedrijfsmiddelen. U kunt de vergoeding maximaal 52 weken ontvangen.

  Extra kosten verzekeren

  U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

  Verzekering aanvragen

 • Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking als sprake is van een onderstaand voorval:

  • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
  • Storm (windsnelheid van ten minste 50 kilometer per uur)
  • Olie, hagel en sneeuw
  • Water
  • Het breken van aquaria
  • Het doorbreken van de geluidsbarrière
  • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
  • Afgevallen of uitgestroomde lading
  • Paarden, vee en huisdieren, als die geen eigendom zijn van de verzekerde
  • Het omvallen van kranen of heistellingen
  • Het breken van ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
  • Ongeregeldheden
  • Kappen en snoeien van bomen
  • Aardverschuiving, meteoorstenen
  • Inbraak of poging daartoe (u moet sporen van buitenbraak inbraak kunnen aantonen)
  • Overval, beroving en/of afpersing
  • Aanrijding en aanvaring
  • Straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water
  • Wegvallen van de watervoorziening en/of elektrische stroomlevering

  Uitsluitingen

  Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?

  • Schade als gevolg van:
   • Hagel, sneeuw en regen, die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
   • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
   • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
   • Molest
   • Atoomkernreacties
   • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen
 • Premie

  U betaalt premie over het gewenste verzekerd bedrag per locatie.

  Extra kostenOptie 1Optie 2
  Eigen risico € 500,- € 1000,-
  Premie 1,73‰ 1,59‰

  Eigen risico

  Eigen risico geldt per gebeurtenis. U kunt kiezen tussen een eigen risico van € 500,- of € 1.000,-.

 
 

Ga direct naar:

Verzekering aanvragen


Algemene contactgegevens:

Tel.: 071 - 364 35 00
ma - vr 08:00 uur - 18:00 uur
E-mail: kinderopvang@aon.nl