Inventarisverzekering

 • Als u uw inventaris veilig wilt stellen na een brand, lekkage of andere calamiteit, dan biedt de inventarisverzekering uitkomst.Dit is een uitgebreide verzekering voor schade aan inventaris, bedrijfsuitrusting en andere goederen. De dekking geldt voor inventaris in een locatie met een bouwaard van steen met harde dakbedekking.

  Inventaris verzekeren

  U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

  Verzekering aanvragen

  Bijzonderheden

  Bij inbraak moet u in het bezit zijn van een BORG-certificaat om aan te tonen dat uw bedrijf / instelling aan de voor de beveiliging gestelde eisen voldoet.

  Elektronica is tot € 50.000 meeverzekerd.  Voor het meerdere dient u een Elektronica verzekering af te sluiten.

 • Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking. Verzekerd is onder andere schade als gevolg van:

  • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
  • Storm (windsnelheid van ten minste 50 kilometer per uur)
  • Olie, hagel en sneeuw
  • Water
  • Het breken van aquaria
  • Het doorbreken van de geluidsbarrière
  • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
  • Afgevallen of uitgestroomde lading
  • Paarden, vee en huisdieren, als die geen eigendom zijn van de verzekerde
  • Het omvallen van kranen of heistellingen
  • Ruitschade
  • Ongeregeldheden
  • Kappen en snoeien van bomen
  • Aardverschuiving, meteoorstenen
  • Inbraak of poging daartoe (u moet sporen van buitenbraak inbraak kunnen aantonen)
  • Overval, beroving en/of afpersing
  • Aanrijding en aanvaring

  Uitsluitingen

  Waarvoor biedt de verzekering geen dekking?
  Schade als gevolg van:

  • Hagel, sneeuw en regen, die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
  • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
  • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
  • Molest
  • Atoomkernreacties
  • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen
 • Premie

  De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de inventaris en goederen. De premies zijn van toepassing op locaties met een bouwaard van steen met harde dakbedekking. De premie geldt per jaar en is exclusief 21% assurantiebelasting.

  InventarisverzekeringOptie 1Optie 2
  Eigen risico € 500,- € 1000,-
  Premie kantoorpanden 2,02‰ 1,87‰
  Premie overige panden 2,60‰ 2,40‰
    Glas is gratis meeverzekerd!  

  Eigen risico

  Eigen risico geldt per gebeurtenis. U kunt kiezen tussen een eigen risico van € 500,- of € 1.000,-. Eigen risico voor glasschade: € 250,- per gebeurtenis.

  BORG-certificaat

  U moet in het bezit zijn van een BORG-certificaat om verzekerd te zijn voor schade als gevolg van een inbraak. Met het BORG-certificaat toont u aan dat uw bedrijf/instelling voor de beveiliging aan de gestelde eisen voldoet. Voor locaties ten behoeve van jeugdzorg geldt deze eis vanaf een verzekerd bedrag van € 50.000,00.

  Als u zowel schade aan gebouwen als aan inventaris claimt, dan bent u slechts eenmaal het eigen risico kwijt.

  Premies op aanvraag

  In sommige gevallen wijken de premies af. Dit geldt voor locaties met een afwijkende bouwaard.
  U kunt de hoogte van deze premie opvragen bij Aon.

 
 

Ga direct naar:

Zakelijke verzekeringen Aon

088 - 810 81 71
ondernemingen.team1@aon.nl

Bereikbaar van:
08.00 – 18.00 uur (ma t/m vr)

Banner_Dig_Polism_Trans