Documenten
 • Service Informatie
 

Verzuimverzekering

 • Als een van uw medewerkers ziek wordt, bent u wettelijk verplicht om die werknemer twee jaar lang ten minste 70% van zijn of haar salaris door te betalen. Als u te maken heeft met frequent en langdurig ziekteverzuim, kan dit uw instelling veel geld kosten. Om u in te dekken tegen deze kosten, biedt Aon u twee verzekeringsvarianten:

  • Verzuimverzekering Conventioneel
  • Verzuimverzekering Stop Loss

  U kunt beide verzekeringen afsluiten mét of zonder Arbodienstverlening.

  Verzuimverzekering Conventioneel

  De Verzuimverzekering Conventioneel keert uit zodra het ziekteverzuim van de medewerker langer duurt dan het aantal werkdagen waarvoor u het eigen risico draagt. Deze verzekering is vooral geschikt voor werkgevers met een loonsom tot ongeveer 1,5 miljoen euro. U kunt zelf uw eigen risico en het dekkingspercentage bepalen.

  Eigen risico (in werkdagen)

  Bij de bepaling van het eigen risico heeft u de keuze uit 10, 30, 65, 130 en 260 werkdagen. Hoe langer de eigen risicotermijn, des te lager uw premie.

  Dekkingspercentage

  Eerste jaar: keuze uit 70, 80, 90 en 100% van de verzekerde loonsom
  Tweede jaar: keuze uit 70 en 100% van de verzekerde loonsom

  Verzuimverzekering Stop Loss
  De Verzuimverzekering Stop Loss keert uit zodra het doorbetaalde loon bij ziekte hoger is dan het voor de verzekering vastgestelde eigen risico in geld. De hoogte van dit eigen risico kunt u zelf bepalen. Deze verzekering is vooral geschikt voor grotere werkgevers.

  Eigen risico (in geld)

  Het eigen risico in geld (ook wel eigen behoud genoemd) is een percentage van de totaal verzekerde loonsom. Om dit percentage vast te stellen, houden we rekening met het dekkingspercentage dat u kiest. Deze verzekering keert in principe niet meer uit dan tweemaal het eigen risico. Tegen een premietoeslag kunt u een ongemaximeerde uitkering verzekeren.

  Dekkingspercentage

  Eerste jaar: keuze uit 70, 80, 90 en 100% van de verzekerde loonsom
  Tweede jaar: keuze uit 70 en 100% van de verzekerde loonsom

 • Uitbreiden met Arbo-dienstverlening

  U kunt zowel de Conventionele- als de Stop Loss verzekering uitbreiden met Arbo-dienstverlening van Aon. Op die manier bent u niet alleen verzekerd voor de doorbetaling van het salaris van uw verzuimende medewerker, maar krijgt u ook de verplichte deskundige Arbo-dienstverlening vergoed. Als u kiest voor de uitbreiding met Arbo-dienstverlening van Aon, brengt u bovendien de afwikkeling van uw financiële loonschade en de verzuimbegeleiding in één hand.

  Extra dekkingen zonder extra premie

  Als u een van onze verzuimverzekeringen afsluit, profiteert u van de volgende extra dekkingen. U hoeft hiervoor geen extra premie te betalen.

  Overlijdensuitkering
  Als u een verzuimverzekering afsluit, heeft u recht op een extra eenmalige uitkering in geval van overlijden van een van uw medewerkers.
  Rechtsbijstand

  De verzuimverzekering biedt dekking voor rechtsbijstand bij:

  • Verhaal van loonschade op aansprakelijke derden;
  • Conflicten met medewerkers over de loondoorbetalingplicht en andersoortige conflicten met medewerkers die betrekking hebben op verzuim (in de vorm van juridische adviesbijstand).
  Reïntegratiebudget

  De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig (ziekte)verzuim tegen te gaan. Als werkgever heeft u volgens deze wet een reïntegratieverplichting. Dit betekent dat u verplicht bent actie te ondernemen wanneer een werknemer verzuimt. Bij (dreigend) langdurig verzuim kunnen de kosten hoog oplopen. Daarom biedt onze verzuimverzekering in geval van reïntegratie standaard € 2.500,- vergoeding per medewerker per jaar. Als u kiest voor de Arbo-dienstverlening van Aon, dan verdubbelen wij de vergoeding naar € 5.000,- per medewerker per jaar!

 • Wilt u snel en eenvoudig uw verzuimadministratie bijhouden? Dan biedt het Verzekeringsinzicht.nl uitkomst. Het Verzekeringsinzicht.nl is een handige internettoepassing voor ziek- en herstelmeldingen van uw personeel. Als u gebruik maakt van het Verzekeringsinzicht.nl, wordt bij een melding het hele proces rond verzuimbegeleiding en de afwikkeling van uw financiële schade automatisch in gang gezet. Bij gebruik van het Verzekeringsinzicht.nl garandeert Aon een snelle schadeafwikkeling en een automatische verrekening.

  Beveiliging en privacy

  Met het Verzekeringsinzicht.nl hoeft u zich geen zorgen te maken over de veiligheid en privacy van uw gegevens. De internettoepassing is goed beveiligd doordat:

  • Toegang uitsluitend mogelijk is na invoering van gebruikersnaam en wachtwoord;
  • Er sprake is van gecodeerd berichtenverkeer;
  • Gegevens niet opgeslagen worden op de harde schijf van de computer.

  Meer vragen over het Verzekeringsinzicht.nl in de praktijk?

  Neem contact op met Inkomendesk van Aon.

  Tel.: 088 - 8108176
  E-mail: inkomendesk@aon.nl

 
 

Contactgegevens

Team Verzuim

Tel: 088 - 810 81 76
E-mail: Inkomendesk@aon.nl

Banner_Dig_Polism_Trans
Coronavirus

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft hoe te handelen met en rond het Coronavirus. Deze link geeft u hier duidelijkheid over. Wij adviseren u deze lijn te volgen. Indien er nieuwe of actuelere informatie komt zullen wij dit op deze plek met u delen.